Školné za rok 2022/2023

DO 3 ROKOV – 280 EUR/1mes (plus strava)

NAD 3 ROKY – 170 EUR/1mes (plus strava)

-školné za 1/2 mesiaca – 170 EUR (plus strava)

školné za poldenný pobyt 170 EUR (vrátane stravy)

Nepravidelná starostlivosť

1 deň – 20 EUR*

mimo pracovnej doby každá

začatá polhodina – 2 EUR

* Uvedená cena zahŕňa stravu

Strava

1 deň – 2,70 EUR

Príspevok

Pracujete, Študujete alebo si aktívne hľadáte prácu?

V Súkromnej materskej škole Domček máte možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov, ktorý sa vypláca do výšky 280,- EUR na mesiac a ktorý zabezpečuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.