Celodenná starostlivosť

starostlivosť za 1 mesiac – 280 EUR (plus strava)

starostlivosť za 1/2 mesiaca – 170 EUR (plus strava)

Nepravidelná starostlivosť

1 deň – 20 EUR*

1 hod. – 2,50 EUR

mimo pracovnej doby každá

začatá polhodina – 2 EUR

* Uvedená cena zahŕňa stravu

Strava

1 deň – 2,50 EUR

Príspevok

Pracujete, Študujete alebo si aktívne hľadáte prácu?

V Súkromnej materskej škole Domček máte možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov, ktorý sa vypláca do výšky 280,- EUR na mesiac a ktorý zabezpečuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.