Zatiaľ, čo my učíme naše deti všetko o živote, naše deti nás učia, o čom všetkom život skutočne je.
– Angela Schwindt

Kto sme a čo poskytujeme

Súkromná materská škola Domček je materská škola, ktorá v príjemnej rodinnej atmosfére poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov.
Nachádza sa v rodinnom dome s dvorom v obci Valaliky na ulici Hlavná 166. Vchod máme zo Športovej ulice oproti kostolu.


Našou prioritou je vytvoriť pre deti bezpečné, rodinné prostredie, v ktorom budú deti spokojné, šťastné a veselé. Pristupujeme k detičkám individuálne a prispôsobujeme opateru, výchovu a vzdelávanie podľa ich individuálnych potrieb.

Každé dieťa je iné a preto potrebuje individuálnu pozornosť. Každý, kto je rodičom, vie, ako jedinečné je každé dieťa.

Ďalšie ciele Súkromnej materskej školy Domček:

  • rozvíjať a podporiť zdravý psychický, fyzický a sociálny rozvoj dieťaťa, podporiť dieťatko pri včleňovaní do kolektívu
  • naučiť detičky základné hygienické návyky
  • podporiť ich pri osvojovaní si stravovacích návykov – samostatné jedenie, pitie z pohárika, základy správneho stolovania
  • podporovať deti v oblasti jazykovej – rozvoj reči, slovnej zásoby pomocou piesní, básničiek a riekaniek
  • rozvíjať hrubú a jemnú motoriku pomocou hier zodpovedajúcich ich veku

Prostredie škôlky

Súkromná materská škola Domček sa nachádza v rodinnom dome kde sa nachádza:

  • dvor na ktorom je pieskovisko, hojdačky, preliezky a šmýkačky
  • herňa, v ktorej je vyhradená časť na stravovanie detí
  • oddychová miestnosť, kde sú pre deti k dispozícii lehátka
  • šatňa
  • umyvárka s WC

Pre deti je v herni k dispozícii množstvo podnetných hračiek pre ich zdravý rozvoj. Tu sa deti hrajú, kreslia, maľujú, modelujú, stavajú stavebnice, ukladajú bábiky na spánok a pod.

Prostredie SMŠ Domček je vytvorené tak, aby sa tu deti cítili príjemne a bezpečne, a aby s celkovou atmosférou sme vytvorili pre deti pocit domova.

Okrem edukačných pomôcok či hračiek deťom ponúkame taktiež rôzne aktivity vo forme bezplatných krúžkov. Tých sa deti zúčastňujú počas svojho pobytu v našom zariadení. Krúžky vedieme zábavnejšou no prípravnou formou počas ktorých nadobudnú základné vedomosti či schopnosti. Vedieme krúžky ako „hravá angličtina“, „poďme cvičiť“, či tvorivé dielničky. Rodičov vopred upozorníme na prípadne zmeny v rozvrhu.

Celé zariadenie  a výbava súkromnej materskej školy spĺňa všetky materiálno technické požiadavky na prevádzkovanie a je schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR.

Smart Slider with ID: 6

Stravovanie v SMŠ Domček

Súkromná materská škola Domček poskytuje pre deti celodennú stravu (desiata, obed, olovrant). Pestrú a výživnú stravu máme zabezpečenú z neďalekej materskej školy, čiže je pripravovaná pre deti daného veku na základe receptúr pre predškolské a školské zariadenia v SR. V prípade alergií detí sa strava podľa potrieb upravuje. Súkromná materská škola Domček zabezpečuje pre deti počas dňa pitný režim.

Personál Domčeka

Moje meno je Mária, no u nás v škôlke som pre detičky “Marika”. V našej škôlke pôsobím ako riaditeľka a zároveň ako učiteľka. Práca s detičkami je moja vášeň. Študovala som na pedagogickej škole a s detičkami pracujem už 25 rokov. V škôlke deti vediem k vzájomnej spolupráci a taktiež k vývoju ich schopností a zručností.

Mária
Riaditeľka

Moje meno je Zuzka a v škôlke pôsobím ako učiteľka. Deťom sa venujem už dlhší čas, keďže sama mám detičky ktoré zbožňujem. V našom Domčeku sa venujem prípravou detí do škôl. Taktiež s deťmi rada tvorím, tancujem a cvičím, pretože aj tam detičky nadobudnú potrebné zručnosti.
Zuzka
Učiteľka

Moje meno je Karin a práca s deťmi ma veľmi napĺňa. Rada pre nich vymýšľam kreatívne a náučné úlohy plné výziev, ktoré radi prekonávajú. V škôlke sa učíme používať anglické slovíčka a pesničky. Ráno vítam detičky s úsmevom.

Karin
Učiteľka