Sme súkromná materská škola Domček

Milí rodičia, 

radi sa postaráme o vaše detičky vo veku od 2 do 6 rokov na celodennú, poldennú alebo nepravidelnú (dňovú) starostlivosť.

Škôlku prevádzkujeme od roku 2012 a každým rokom sa snažíme byť lepšou a inovatívnejšou škôlkou a preto vždy pre detičky vymýšľame rôzne aktivity, ktorými by sme ich vtiahli do sveta hier a detskej fantázie, formou krúžkov či rôznych návštev rozprávkových postavičiek, ktoré vaše deti obľubujú.

Sme zaradení do siete škôl a školských zariadení ministerstva školstva, v ktorej pôsobia kvalifikované učiteľky. Vzdelávací proces uskutočňujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.