Vaše dieťa môžete prihlásiť do Súkromnej materskej školy Domček telefonicky na
tel. č. 0918 560 785 , 0950 616 693,
alebo nás môžete navštíviť osobne priamo v SMŠ vo 
Valalikoch na Hlavnej ulici 166-vchod zo Športovej ulice.

Pri zápise dieťaťa do Súkromnej materskej školy Domček je potrebné doniesť

 • vyplnenú prihlášku, ktorá je k dispozícii na  stiahnutie TU
 • kópiu zdravotného preukazu
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať detský kolektív

Pred nástupom dieťaťa do našej škôlky je vhodná niekoľkohodinová alebo niekoľkodenná adaptačná návšteva materskej školy, aby sa dieťa postupne zadaptovalo na prostredie a personál. Dĺžka a počet návštev závisia od individuálnych potrieb každého dieťaťa.

Čo potrebuje dieťa v Súkromnej materskej škole Domček

 • 1 pár prezuviek
 • veci na prezlečenie
 • vlastnú fľašu
 • hrebeň, zubná kefka / pasta
 • pyžamo
 • špeciálne prípravky na osobnú hygienu, ak trpí alergiou na bežne používané krémy mydlá, prípadne iné prípravky

Čo dieťa nepotrebuje

 • osobné hračky z domu (okrem jednej na zaspávanie), drobné predmety, sladkosti, jedlo

Čo poskytuje Súkromná materská škola Domček:

 • posteľnú bielizeň (zabezpečujeme pravidelné pranie, prezliekanie)
 • uteráky, osušky
 • mydlo, krémy
 • vlhké utierky
 • vreckovky
 • čaje (podľa požiadavky rodiča aj vybraný druh)
 • desiatu, obed, olovrant