Vaše dieťa môžete prihlásiť do Súkromnej materskej školy Domček telefonicky na
tel. č. 0918 560 785 , 0950 616 693,
alebo nás môžete navštíviť osobne priamo v SMŠ vo 
Valalikoch na Hlavnej ulici 166-vchod zo Športovej ulice.

Pri zápise dieťaťa do Súkromnej materskej školy Domček je potrebné doniesť

 • vyplnenú prihlášku, ktorá je k dispozícii na  stiahnutie TU
 • kópiu zdravotného preukazu
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať detský kolektív

V prípade záujmu o jednodňovú a poldennú starostlivosť je potrebné nahlásiť návštevu dieťaťa deň vopred.

Pred nástupom dieťaťa do našej škôlky je vhodná niekoľkohodinová alebo niekoľkodenná adaptačná návšteva materskej školy, aby sa dieťa postupne zadaptovalo na prostredie a personál. Dĺžka a počet návštev závisia od individuálnych potrieb každého dieťaťa.

Čo potrebuje dieťa v Súkromnej materskej škole Domček

 • 1 pár prezuviek
 • veci na prezlečenie
 • vlastnú fľašu
 • hrebeň, zubná kefka / pasta
 • pyžamo
 • špeciálne prípravky na osobnú hygienu, ak trpí alergiou na bežne používané krémy mydlá, prípadne iné prípravky

Čo dieťa nepotrebuje

 • osobné hračky z domu (okrem jednej na zaspávanie), drobné predmety, sladkosti, jedlo

Čo poskytuje Súkromná materská škola Domček:

 • posteľnú bielizeň (zabezpečujeme pravidelné pranie, prezliekanie)
 • uteráky, osušky
 • mydlo, krémy
 • vlhké utierky
 • vreckovky
 • čaje (podľa požiadavky rodiča aj vybraný druh)
 • desiatu, obed, olovrant