Deti nepotrebujú vždy rady. Občas potrebujú iba ruku, ktorá pohladí. Ucho, ktoré vypočuje a srdce, ktoré porozumie.

Ako funguje príspevok na starostlivosť o dieťa?

Nárok na príspevok majú všetky deti do troch rokov ktorých rodičia študujú, pracujú, alebo si aktívne hľadajú prácu (úrad práce).

Prijímate detičky aj počas roka? Alebo len v septembri?

Detičky prijímame celoročne, na celodennú, poldennú, či hodinovú starostlivosť.

Moje dieťa ešte nosí plienky, nie je to problém pri prijatí?

U nás v škôlke sa snažíme detičky odnaučiť od plienok, či cumlíkov, takže to nie je problém.

S manželom chodíme obaja do práce, no naša dcérka je na mňa veľmi naviazaná. Je nejaká možnosť nejakej adaptácie alebo spoločnej návštevy u vás?

Áno, všetci rodičia majú možnosť navštíviť našu škôlku spoločne s dieťaťom na pár hodín, aby sme sa navzájom spoznali.

Ak je moje dieťa alergické na určité potraviny, je možnosť, aby som mu stravu nosila z domu?

Samozrejme, keďže stravu zabezpečujeme zo školskej jedálne, nie je možná príprava stravy na mieru. Je potrebné priniesť zoznam potravín, na ktoré je dieťa alergické, aby sme sa vyhli prípadným nepríjemnostiam.

Ak je dieťa choré a nepríde do škôlky, platí sa aj za tento deň?

Ak rodič poberá príspevok na starostlivosť o dieťa, tak áno, platí sa celá suma 280 eur mesačne. Ak rodič nepoberá a platí na hodiny, alebo dni, tak platí len za tie dni, ktoré v škôlke reálne je.

Moje dieťa v kruhu iných detí reaguje násilne a hryzie. Čo s tým?

Dieťa, ktoré takto reaguje by malo byť čo najskôr zaradené v kolektíve a tam sa mu dostatočne venujeme, aby si uvedomilo, že takto nereagujú ostatné deti a postupne sa naučí rešpektovať ostatné detičky.

Aký personál sa stará o deti?

O detičky sa starajú kvalifikované pani učiteľky a vychovávateľky.

Aká je dochádzka dieťaťa? Dokedy môžem priniesť dieťa a dokedy je potrebné ho vyzdvihnúť?

Škôlka je otvorená od 6:30, no priniesť ho môžete podľa potreby. Vyzdvihnúť je potrebné do 16:00.

Môj syn má 2 roky, no stále nerozpráva. Mohol by nastúpiť?

Samozrejme. Práve pre takého detičky je kolektív materskej školy veľmi vhodný. Povzbudí ich to, pretože pozorujú ostatné deti v škôlke a ich správanie.